لینک های دسترسی

تلویزیون

نگرانی والی دایکندی از تهدید داعش و طالبان


معصومه مرادی والی دایکندی میگوید که در حال حاضر این ولایت از چند طرف در محاصره طالبان و گروه داعش قرار دارد .خانم مرادی در مصاحبۀ اختصاصی با صدای امریکا، از مشکلات فراوانی که ولایت دایکندی با آن دست و گریبان است، یاد آوری نمود. وی تأکید ورزید که از تهدید به وضع امنیتی، حکومت مرکزی را نیز آگاه ساخته و خواهان ایجاد یک کندک اردوی ملی در بخش های آسیب پذیر شده است.

XS
SM
MD
LG