لینک های دسترسی

زندگینامۀ مختصر رحمت الله نبیل


زندگینامۀ مختصر رحمت الله نبیل

متولد سال ۱۳۴۸ در ولسوالی جغتوی ولایت وردک، انجنیر ساختمانی، تسلط به زبانهای پشتو، دری و انگلیسی، متاهل دارای سه پسر و سه دختر

از سرطان ۱۳۹۲ تاکنون به‌حیث سرپرست و سپس رئیس عمومی امنیت ملی ایفای وظیفه کرد.

در سال ۱۳۹۱ به صفت معاون شورای امنیت ملی افغانستان به کار ادامه داد.

در سال ۱۳۸۹ به‌حیث رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به کار گماشته شد.

در سال ۱۳۸۵ به صفت رئیس ادارۀ محافظت رئیس جمهور افغانستان گماشته شد و این اداره را اساس گذاشت.

در سال ۱۳۸۳ به‌حیث معاون روابط داخلی شورای امنیت ملی در حکومت افغانستان آغاز به کار کرد.

در سالهای قبل از ۱۳۸۱ برای حدود ده سال در بخش‌های مختلف کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین ایفای وظیفه کرد.

XS
SM
MD
LG