لینک های دسترسی

"آمادگی گرو های مخالف برای مذاکره در بارۀ صلح افغانستان"


عزیز الله دین محمد، عضو شورای عالی صلح افغانستان، می گوید که تا کنون مذاکره مستقیم و یا هم کار رسمی برای از سرگیری گفتگو های متوقف شدۀ صلح آغاز نشده است. اما او گفت که در تماس های غیر مستقیم، تمام گروه های طالبان آمادگی برای مذاکرات صلح را دارند. جزئیات بیشتر در این مورد را در این مصاحبه ببینید:

XS
SM
MD
LG