لینک های دسترسی

تفاوت موقعیت چین با پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان چیست؟


اندرو سمال، محقق در مرکز تحقیقانی جرمن مارشال فند، میگوید که چین با استفاده از نفوذ سیاسی خود بالای پاکستان و افغانستان نقش تسهیل کنندۀ را در روند مصالحۀ افغان ها بازی میکند، اما پاکستان هنوز هم نقطۀ مرکزی در راه اندازی گفتگوهای صلح با طالبان است. در این مصاحبه نقش دو کشور بالای افغانستان بررسی شد.

XS
SM
MD
LG