لینک های دسترسی

شاخص های اقتصادی افغانستان


شاخص های اقتصادی افغانستان

  • تولیدات ناخالص ملی: ۲۰.۴ میلیارد دالر
  • عاید سرانه: ۶۷۰ دالر امریکایی (۲۰۱۴)
  • نفوس: ۳۱ میلیون (تخمینی)
  • رشد سالانه نفوس: ۲.۴ در صد
  • توقع حیات: ۶۰ سال (۲۰۱۲)
  • جمعیت شهرنشین: ۲۴ در صد
  • میزان بیکاری: ۴۰ در صد
  • کسر در تجارت: - ۸.۲ میلیارد دالر


(منابع: بانک جهانی و سازمان ملل)

XS
SM
MD
LG