لینک های دسترسی

"صلح، گمشدۀ مردم افغانستان"


میاگل وثیق، آگاه امور سیاسی در گفتگوی با تلویزیون آشنا در مورد موقعیت گیری ممکن پاکستان در برابر صلح و ثبات افغانستان تا حدی دیدگاه مثبت دارد. او می گوید که منافع مشترک اقتصادی کشورها همانند پروژۀ لولۀ گاز تاپی، مشترکین را به اجماع منطقوی بر تأمین ثبات منطقه وا داشته است. مصاحبه را اینجا ببینید

XS
SM
MD
LG