لینک های دسترسی

"کار کمیتۀ گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی 40 روز بعد خاتمه می یابد"


محمد نعیم ایوب زاده، معاون کمیتۀ گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان می گوید که جریان کار این کمیته تا یک و نیم ماه دیگر خاتمه خواهد یافت. او می گوید که فشار های سیاسی و تهدید ها هنوز هم آزمون بزرگ در برابر کار کمیتۀ یاد شده است. مصاحبه را اینجا ببینید:

XS
SM
MD
LG