لینک های دسترسی

بررسی تاثیرات فواید و اضرار آنتی بیوتیک


در چگونگی طرز استفاده ومصرف انتی بیوتیک ها سید علم شینواری داکتر بخش وقایوی به تلویزیون آشنا صدای امریکا گفت که انتی بیوتیک ها عمدتاً در مقابل بیماری های میکروبی استفاده میشود. همچنان وی گفت در صورتیکه به دوز معین آن استفاده نشود باعث میشود مایکروارگانیزم ها را از بین نبرد و بیماری مقاوم شود.

XS
SM
MD
LG