لینک های دسترسی

مقاومت در برابر استفاده بیش از حد انتی بیوتیک ها


از زمان کشف پنسیلین در سال 1928، ما انتی بیوتیک ها را برای از بین بردن انتان استفاده میکنم. اما امروز داکتران طب از دریافت رقم بیشتر باکتریا های صحبت میکنند که حتی در برابر قویترین انتی بیوتیک ها مقاوم اند.شرح بیشتر درین گزارش

XS
SM
MD
LG