لینک های دسترسی

ماسک بپوشید و در هوا آلوده مصون باشید


مهمترین روش جلوگیری ناشی از عوارض آلودگی هوا، پیشگیری و دوری از محیط الوده است. داکتر سید آقا تره خیل به تلویزیون آشنا صدای امریکا گفت،استفاده از ماسک یکی از طرق محافظت در برابر خطرات بیماری های ناشی از الودگی هوا میباشد.

XS
SM
MD
LG