لینک های دسترسی

معاون دوم ولسی جرگه: اکثر طالبان خواستار پیوستن با حکومت افغانستان اند


محمد نذیر احمدزی، معاون دوم ولسی جرگه می گوید متیقن است که شمار زیادی از طالبان افغان خواستار مذاکره و پیوستن با حکومت افغانستان است. او می گوید که افغانستان جنگ نمی خواهد، اما اگر طرف دیگر خواستار جنگ باشد، پس از نیروهای افغان نیز با جنگ پاسخ خواهند گفت. جریان مکمل مصاحبه را اینجا ببینید

XS
SM
MD
LG