لینک های دسترسی

خطرات مصرف دوا های بدون تجویز داکتر


داکتر علم شینواری به تلویزیون آشنا گفت:اگر دوا های عصری به مقدار معین اخذ نشود ضرر دارد همچنان اگر شخصی از یک دوای تاریخ تیر شده استفاده میکند در صورت کوچکترین مشکل عاجل به داکتر مراجعه کند.

XS
SM
MD
LG