لینک های دسترسی

تلویزیون

کمیتۀ حفاظت از ژورنالیستان: رسانه ها خود به امنیت خویش توجه کنند


کمیتۀ حفاظت از ژورنالیستان که مرکز آن در نیویارک است، حملۀ طالبان بر کارمندان تلویزیون طلوع را تقبیح کرد. اما باب دیتز، مسئول بخش آسیا در کمیتۀ حفاظت از ژورنالیستان در مصاحبه با تلویزیون آشنا گفت که رسانه ها باید به امنیت کارمندان شان، توجه بیشتری داشته باشند. مصاحبۀ کامل را اینجا ببینید:

XS
SM
MD
LG