لینک های دسترسی

"هیچگاه باور وجود نداشته که صلح افغانستان مربوط به ارداۀ پاکستان است"


بشیر احمد بیژن، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی می گوید که صلح افغانستان بیشتر به ارداۀ سران حکومت افغانستان و مردم افغانستان مربوط میشود . او می گوید که ابزار های بسیار علمی و منطقی برای رسیدن به صلح وجود دارد اما اراده محسوس نیست. مصاحبۀ مکمل آقای بیژن با تلویزیون آشنا را اینجا دنبال کنید:

XS
SM
MD
LG