لینک های دسترسی

"سال ۱۳۹۴، شاهد ۲.۹% کاهش در تلفات ملکی بوده است"


مولوی عبدالرحمن هوتک، کمیشنر بخش نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بر اساس گزارش این کمیسیون، تلفات غیر نظامیان در جریان ۱۱ ماه سال ۱۳۹۴ هجری، ۲.۹% کاهش داشته است. گزارش سازمان ملل متحد نشان میدهد که سال ۲۰۱۵ شاهد ۴% افزایش در تلفات ملکی ها بوده. مصاحبه را اینجا دنبال کنید:

XS
SM
MD
LG