لینک های دسترسی

چرا نام غاصبان اصلی زمین، افشا نمیشود؟


نهاد خانۀ آزادی افغانستان در تحقیق تازه اش مشخص کرده که "فصل سیاه غصب زمین" در دورۀ ریاست جمهوری حامد کرزی رقم خورده است و در این روند مقامات ارشد حکومت، اعضای شورای ملی و زورمندان دخیل اند. شاه حسین مرتضوی، عضو خانه آزادی أفغانستان می گوید که در ۱۴ سال گذشته حدود دو ملیون جریب زمین عصب شده است.

XS
SM
MD
LG