لینک های دسترسی

تلویزیون

آیا گفتگوی مستقیم با طالبان ممکن است؟


با مشخص شدن زمان و مکان مذاکرات مستقیم با طالبان، واکنش های متفاوتی در برابر آن پدیدار گشت. ارگ اعلام کرد که فرصت خوب برای تمام طالبان بهتر است. ریاست اجرائیه افغانستان میگوید که طالبان آمادۀ گفتگو با حکومت اند، اما شورای عالی صلح، از انقسام طالبان و تأثیر آن بر روند مصالحه ابراز نگرانی می کند.

XS
SM
MD
LG