لینک های دسترسی

چرا در قضیۀ فرخنده، هیچ مجرم به اعدام محکوم نشد؟


لوی سارنوالی افغانستان اعلام کرد که دوسیه فرخنده در محاکم نهایی شده و هیچ یک از مجرمین این دوسیه، به اعدام محکوم نشده اند. قدریه یزدان پرست کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید این کمیسیون، با اعدام در افغانستان مخالف است. واکنش کمیسیون حقوق بشر در این مورد را در مصاحبه ببینید.

XS
SM
MD
LG