لینک های دسترسی

تلویزیون

دست آورد های زنان افغان و تجلیل روز زن در رسانه های اجتماعی


در حالیکه دست آورد های زنان افغان در عرصه های مختلف اجتماعی چشم گیر بوده است اما خشونت علیه زنان با گزارش دهی بیشتر هنوز هم کاهش نیافته است. حرکت های مدنی فعالین زنان اخیرآ افزایش یافته است. اما این حرکت های مدنی برای محوخشونت علیه زنان موثر است یا خیر. نیلوفر سخی، فعال حقوق زنان أفغان و محصل فوق دکتورا دررشته مصالحات در پوهنتون جورج میسن میگوید اگر دست آورد های زنان أفغان را در سالهای اخیر در نظر بگیریم، وی به تحولات بهتر در زنده گی زنان أفغان خوشبین است.

XS
SM
MD
LG