لینک های دسترسی

نگرانی از کنترول حکومت و دولت بالای کمیتۀ گزینش اعضای نهاد های انتخاباتی


بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، در ترکیب تازۀ کمیتۀ گزینش اعضای نهاد های انتخاباتی، رؤسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه نیز افزوده شده. محمد یوسف رشید، رئیس اجرائیوی فیفا میگوید که تنها یک نماینده به خاطر دفاع از حقوق زنان در این کمیته افزوده شده یکبار دیگر دولت و سکتور حکومتی آن را کنترول می کند.

XS
SM
MD
LG