لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ عالی ایالات متحده چگونه کار می کند؟


محکمۀ عالی ایالات متحده:

دارای ۹ عضو است که اعضای آن به عنوان عالیترین مرجع قضایی، تصمیم نهایی را در تمام مسایل قضایی محاکم فدرال می گیرند.

وظیفۀ این ۹ قاضی، عمری یا دایمی است که آنان را از نفوذ سیاسی محفوظ نگه می دارد.

از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۶ اوسط دورۀ خدمت قاضیان محکمۀ عالی ایالات متحده ۲۶ سال بوده است.

اعضای محکمۀ عالی باید وابستگی سیاسی نداشته باشند، اما همۀ آنان از سوی رئیس جمهوری معرفی می شوند که بر اساس رقابت سیاسی به قدرت می رسد.

رئیس جمهور افراد هم فکر سیاسی خود را به صفت عضو محکمۀ عالی معرفی می کند که می تواند به سود حزب بر سر اقتدار باشد.

کمیتۀ قضایی مجلس سنا، نامزد عضویت محکمۀ عالی را پس از معرفی شدن از سوی رئیس جمهور بررسی می کند.

کمیتۀ قضایی سنا استماعیۀ نامزد عضویت محکمۀ عالی را شنیده و در مورد آن رای گیری می کند.

اعضای هر دو حزب در مجلس سنا در مورد نامزد معرفی شده مناظره کرده و در اخیر رای گیری نهایی می کنند.

در اکثر موارد نامزدان از سوی سنا تایید می شوند اما از سال ۱۷۸۹ تا ۲۰۱۰ کم از کم ۳۶ نامزد عضویت محکمۀ عالی از سوی قانونگذاران رد شده است.

XS
SM
MD
LG