لینک های دسترسی

انتظار بیش از حد برای دریافت پاسپورت


عبدالصمد افغان جنرال قنسول جدید افغانستان در امارات متحده وعده سپرده است تا هرچه زودتر به مشکل توزیع پاسپورت ها رسیدگی کند

جنرال قنسول جدید افغانستان در دوبی می گوید، چهار هزار افغان متقاضی پاسپورت در امارات متحده با آنکه مراحل قانونی خود را طی کرده اند، اما بیش از سه ماه می شود که منتظر توزیع پاسپورت های شان هستند.

وکیل احساس خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش می دهد.

XS
SM
MD
LG