لینک های دسترسی

عزیزی: دروازه لویی سارنوالی به روی شما باز است


بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان میگوید که این اداره به شکل سلسله وار و موثر به تمام قضایا فساد اداری رسیده کرده است و اگر فردی از این اداره شکایت دارد، انرا با این ارگان در میان بگذارد

XS
SM
MD
LG