لینک های دسترسی

جامعۀ جهانی با چی تضمین، کمک به افغانستان را ادامه خواهد داد؟


اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید که تلاش ها و دست آورد های حکومت وحدت ملی در راستای استراتیژی ملی از سوی جامعۀ جهانی مثبت ارزیابی شده و امید است که در نشست های بروکسل و وارسا، کمک کننده ها در برابر افغانستان تعهد درازمدت کنند. جریان مکمل مصاحبه را اینجا ببینید.

XS
SM
MD
LG