لینک های دسترسی

"بقای حکومت وحدت ملی، تابع تفاهم دو بزرگوار است"


میاگل وثیق، آگاه امور سیاسی می گوید که بقای حکومت وحدت ملی تابع شرایط و تفاهم دو رهبر است. او می گوید که با توجه به چهار دهه جنگ در افغانستان، هموراه ممکن نیست که هر چیزی که بالای ورق نوشته شده باشد به خود جنبۀ عملی گیرد. مصاحبه را در مورد چگونگی و شرایط بقای حکومت وحدت ملی اینجا ببینید

XS
SM
MD
LG