لینک های دسترسی

تغذیه بهتر در وقایه امراض نقش مهم دارد


داکتر ناصر اوریا به تلویزیون آشنا صدای امریکا گفت که خوردن غذای صحی یکی از مسایل عمده جامعه صحتمند است. وی اضافه نمود غذا هایکه در افغانستان به دسترس قرار دارد بیشتر صحی میباشد اما در طرز عرضه و تهیه آن از نظر صحی کمتر مصون است که بر آن باید توجه صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG