لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به مباحث جالب هفته در رسانه های اجتماعی


در میان سایر موضوعات مربوط أفغانستان، گزارش صدای امریکا درمورد دلیل اینکه چرا جنرال دوستم به امریکا سفر نمیکند، پرخواننده بود. بخصوص اینکه روز سه شنبه بعد از نشر مقاله ای از نیویارک تایمز درمورد رد ویزای امریکا برای جنرال دوستم، دفترمعاون اول رئیس جمهوری افغانستان این گزارش را بی بنیاد خواند. در صفحات اجتماعی درمورد این خبر واکنش های زیادی وجود دارد و تعدادی هم گفته اند که نیویارک تایمز با نشر همچو مطالب مشکلات سیاسی أفغانستان را بیشتر دامن میزند

XS
SM
MD
LG