لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری بر مرکز آموزشی بانوان "مورا" در کابل


بیشتر دختران در افغانستان، به دلیل نبود مکان های اختصاصی تحصیلی برای بانوان همواره نتوانسته اند تا به تحصیلات عالی ادامه بدهند. اما در این اواخر، با فراهم شدن زمینه های تحصیلی ویژه بانوان‪،‬ این مشکل اندک اندک حل شده است. به تازه گی یک سرمایه گذار افغان، در کابل مرکز تحصیلی، آموزشی و پرورشی ویژه را برای بانوان ایجاد کرده است. خبرنگار ما جلال میرزاد از این مرکز گزارشی آماده ساخته است

XS
SM
MD
LG