لینک های دسترسی

انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا


تازه ترین آمار در مورد حمایت نمایندگان از نامزدان دیموکرات و جمهوریخواه:

دموکراتها:

برای به دست آوردن نامزدی حزب، نامزد دموکرات به حمایت ۲۳۸۳ نماینده ایالتی حزب نیاز دارد.

نماینده‌گان هیلری کلنتن تا ۲۲ می : ۲۲۹۳

نماینده‌گان برنی سندرز تا ۲۲ می: ۱۵۳۳

مجموع نماینده‌گان ایالات هایی که تا کنون در آن انتخابات مقدماتی برگزار نشده است: ۹۳۹

جمهوریخواهان:

برای به دست آوردن نامزدی حزب، نامزد جمهوریخواه به حمایت ۱۲۳۷ نماینده ایالتی حزب نیاز دارد.

نماینده‌گان دونالد ترمپ تا ۲۲ می: ۱۱۶۱

مجموع نماینده‌گان ایالات هایی که تا کنون در آن انتخابات مقدماتی برگزار نشده است: ۴۰۲

هفتم جون (در کلیفورنیا، مونتانا، نیوجرسی، نیومکسیکو، دکوتای شمالی و دکوتای جنوبی) روز عمدۀ دیگر در انتخابات میان حزبی جمهوریخواهان و دموکرات ها می باشد.

XS
SM
MD
LG