لینک های دسترسی

Breaking News

امریکاییان از روز یادبود تجلیل می کنند


بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده از قربانی های جان باختگانی که برای این سرزمین قربانی داده اند یاد آور شده گفت آنها بهایی را پرداخته اند که دوباره پرداخت آن ناممکن می باشد.

آقای اوباما می گوید "این روزیست که ما آن را بخاطر کسانی تجلیل می کنیم که دوباره به خانه های خویش برگشت کرده نتوانستند. آنها کسانی اند که فرصت خارج کردن یونیفورم از بدن شان را نیافتند تا افتخار عسکر سابقه بودن را کسب کنند."

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در خطابه هفته وار خویش، از منشا این روز یاد آورشد که این روز را عوام این کشور پیشنهاد کرده اند، و آنها ازین سبب اینکار را کردند که نمی توانستند برای هریک از عساکری که در جنگها جان باخته اند بنای یادگاری مستقلی برپا کنند. ازین سبب برای یاد آوری از قربانی های آنها یک روز را درسال تعیین نموده و محل دفن شان را مزین می سازند.

رئیس جمهور اوباما گفت "مسوولیت خطیرتری از این نیست که عساکر را در یونیفارم رهبری کرد و یقینی ساخت تا زمانیکه ضرورت واقعی نباشد زندگی آنها را نباید به خطر مواجه ساخت."

آقای اوباما گفت که او با همسرش میشل اوباما این روز را در فضای بسیار آرام با خانواده های عساکر فقید به سر بردند و با آنها درغم و اندوه شان شریک گشتند و از قربانی اعضای خانواده های آنها قدردانی کردند که در تحت لوای با افتخار ملت خدمت کرده اند.

آقای اوباما امریکاییان را ترغیب کرد که با گذاشتن دسته های گل در آرامگاههای رفته گان و یا فرستادن بسته هایی به خارج کشور برای عساکری که آنها خدمت می کنند و یا هم استخدام عساکر سابقه که می خواهند در داخل کشور کارکنند همانطوریکه در بیرون از کشور خدمت کردند، این روز را تجلیل کنند.

امریکاییان در این روز از آرامگاه عساکر جان باخته در جریان خدمت نظامی و بناهای یادگاری باز دید می کنند.

درین روز داوطلبان در هدیره های ملی بالای قبرهای عساکر بیرق نصب می کنند.

XS
SM
MD
LG