لینک های دسترسی

تاثیرات مرگبار استعمال تنباکو در جهان


تاثیرات مرگبار تنباکو:

  • تنباکو نصف مصرف کننده‌گان خود را می‌کشد
  • در هر شش ثانیه یک نفر در اثر استعمال تنباکو می‌میرد
  • سالانه شش میلیون نفر در اثر استعمال تنباکو از بین می‌رود
  • حدود ۸۰ درصد استعمال کننده‌گان سگرت در کشورهای با درآمد کم و متوسط زنده‌گی می‌کنند
  • تنباکو حاوی ۲۵۰ نوع مواد زهرآگین و ۵۰ مادۀ سرطان‌زا است
  • تقریباً نصف کودکان در مکان‌های عامه، هوای آلوده با دود سگرت را تنفس می‌کنند
  • سالانه ۶۰۰ هزار نفر در جهانبدون اینکه خود سگرت دود کنند، در اثر زیانهای ناشی از دود سگرت دیگران می‌میرند که ۲۸ درصد آن را کودکان تشکیل می‌دهند
XS
SM
MD
LG