لینک های دسترسی

Breaking News

ترمپ خواهان حمایت سیاه پوستان و هسپانوی تبار ها است


دونالد ترمپ نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری، بروز شنبه برای کسب حمایت بزرگترین گروه های اقلیت در ایالات متحده یعنی رای دهنده گان افریقایی و هسپانوی تبار، با تعهد به اعاده قانون و نظم و احیای صنعت و کشاورزی ، پرداخت.

آقای ترمپ گفت حزب جمهوریخواه باید به شکل بهتری به جامعه امریکاییان افریقایی تبار رسیدگی کند" مردمی که بیشترین اسیب را از مرز های باز ما می بینند ، هسپانوی ها و امریکاییان افریقایی تبار کم درامد هستند، که برای مشاغل و منابع جامعه علیه تازه رسیده ها، رقابت میکنند. در روزهای اخیر در این کشور من از جامعه امریکایی های افریقایی تبار خواستم تا با آرای شان به من افتخار بخشند. من میدانم که رسیدگی به جامعه افریقایی تبار موضوعیست که حزب جمهوریخواه باید روی ان کار بهتری انجام دهد."

دونالد ترمپ بر رقیب دموکرات خود، هیلری کلنتن تاخت و تاز نمود که بیشترین پیروزی را برای نامزدی حزب دموکرات از میان اقلیت ها بدست آورده است.خانم کلنتن با توجه به نظر سنجی رویترز که نتیجه ان در نزدهم ماه آگست به نشر رسید ، تا هشت فیصد از آقای ترمپ سبقت داشت.نظر سنجی های چهاردهم و هجدهم ماه اگست نشان میداد که چهل و دو فیصد امریکاییان قبل از هشتم ماه نوامبر از خانم کلنتن حمایت میکرند و سی و چهار فیصد از آقای ترمپ .

احتمال میرود که بیست و سه فیصد دیگر رای دهنده گان هیچ یک از ایندو را انتخاب نکنند. اعانه دهنده گان بزرگ حزب دموکرات به شمول جورج سوروس و تام ستییر ، ملیون ها دالر را در تلاش برای رسیدن هیلری کلنتن به قصر سفید به مصرف میرسانند تا وی برنده شود و کنترول مجلس سنا به دموکرات ها بازگردد.

این سرمایه گذاری آنها درحالی صورت میگیرد که جمهوریخواهان نه تنها نگران چانس دانالد ترمپ ، نامزد حزب خود اند بلکه نگران تاثیرات او روی ارا نیز میباشند.با این حال، تعداد کمی از بزرگترین اهداکنندگان حزب جمهوریخواه مبالغ هنگفت و عمده ای را برای تلاش به پیروزی آقای ترمپ سرمایه گذاری کرده اند .

این یک تغیر قابل توجه در مقایسه به چهار سال قبل و زمانیست که میت رامنی اعانه دهندگان میلیونر بیشتر از رئیس جمهور اوباما را با خود داشت .هر چند که تاکنون مصارف جمهوریخواهان به طور چشمگیری بلند بوده اما آقای ترمپ و خانم کلنتن هردو هزینه های مبارزات انتخاباتی خود را در ماه گذشته بالا بردند.


اسناد مبارزات انتخاباتی جدید نشان می دهد که ترمپ هژده اعشاریه پنج ملیون دالر را در ماه جولای به مصرف رساند که دو برابر مبلغ ماه قبل این کمپاین است ولی کمپاین خانم کلینتن، سی و هشت میلیون دالر را در مبارزات خویش در ماه گذشته مصرف کرده است که تقریبا دو برابر کمپاین جمهوریخواهان در طول ماه جولای است.

XS
SM
MD
LG