لینک های دسترسی

آلوده‎ترین شهرهای جهان


آلوده‎ترین شهرهای جهان


۱- ایران، ولایت زابل

۲- هند، شهر گوالیار

۳- هند، شهر اله آباد

۴- عربستان سعودی، شهر ریاض

۵- عربستان سعودی، ولایت الجبیل

۶- هند، شهر پتنا

۷- هند، شهر ریپور

۸- کامیرون، شهر بامندا

۹- چین، شهر زینگتای

۱۰- چین، شهر باودینگ

۱۱- هند، شهر دهلی جدید

XS
SM
MD
LG