لینک های دسترسی

Breaking News

وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان استعفا نمود


عبدالباری جهانی شاعر ونویسندۀ شناخته شده بوده و قبلأ در سرویس پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا کار مینمود.

عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از وظیفه اش استعفا نموده و استعفا نامه اش را به رئیس حمهور أفغانستان سپرده است.

وی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت استعفا نامۀ وی شنبه گذشته به رئیس جمهور رسیده است. وی افزود علت استعفایش را نیز نوشته کرده است که به دلایل مریضی نمیتواند به این وظیفه را دیگر نمیتواند به پیش ببرد.

آقای جهانی گفت رئیس جمهور استعفایش را دیده است ولی تا کنون در مورد تصمیم نگرفته است.

درعین زمان سید حسیعبدالباری جهانی یک شاعرونویسندۀ شناخته شده بوده و قبلأ در سرویس پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا کار مینمود.ن مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که آنها هم از استعفای آقای جهانی اطلاع حاصل نموده اند.

وی گفت رئیس جمهور تصمیمش را در مورد بعدأ به رسانه ها اعلام خواهد کرد.

عبدالباری جهانی یک شاعرونویسندۀ شناخته شده بوده و قبلأ در سرویس پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا کار مینمود.

XS
SM
MD
LG