لینک های دسترسی

Breaking News

استفادۀ ایران از میدانهای جنگ سوریه بحیث مناطق آموزشی


بر اساس گزارش رسانه های ایران وارقام مخالفین حکومت سوریه، ایران بطور فزاینده میدانهای جنگ سوریه را بحیث مناطق جنگی برای تجربۀ افسران تازه وارد و در حال آموزش استفاده مینماید.

به گزارش یک رسانۀ دولتی ایران، پوهنتون امام حسین مستقر در تهران که با سپاۀ پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط است گفته است آن پوهنتون اخیرأ افسران پوهنتون نظامی را به میدانهای جنگ سوریه سوق میدهد تا در سوریه بحیث بخشی از یک برنامۀ تعلیمی صاحب منصبان آینده، در جنگ سهم بگیرند.

تهران میگوید قوای آنکشور در سوریه مستقر اند تا از زیارت زینب ، یکی از اماکن مقدس شیعییان در دمشق محافظت نمایند. اما از سال ۲۰۱۱ به اینطرف، ایران یک حامی عمدۀ رژیم سوریه در جنگ با گروه های شورشی در سرتاسر آنکشور میباشد. ایران در آغاز مشاورینش را میفرستاد ولی بعدأ قوایش را بسیار دور تر از زیارت زینب با فرستادن قوای سپاه پاسداران گسترش داد.

طیارۀ بی پیلوت ایرانی " صایقه"
طیارۀ بی پیلوت ایرانی " صایقه"

مرتضی شریفی یک قوماندان ارشد سپاۀ پاسداران از پوهنتون امام حسین میگوید حد اقل ۱۰۰ محصل پوهنتون نظامی به مناطق جنگ در سوریه فرستاده شده اند.

وی به شبکۀ خبری دانشجو گفت:" بعضی از محصلین برای دوماه دورۀ آموزش عملی فرستاده شده اند ولی کشته شده اند. اکثر زخمی گردیده و بعضی هم برای مدت بیشتر در سوریه مستقر شده اند".

از جنگ ایران و عراق در اواخر سال ۱۹۸۰ به بعد، بحران سوریه اولین جنگی است که تهران قوای جنگی با تلفات در آنکشور دارد. شبکۀ خبری دولتی تسنیم میگوید که در حدود یک هزار عسکر ایرانی در جنک های سوریه در حمایت از رژیم بشارالاسد کشته شده اند. تحلیلگران میگویند سوریه یک میدان جنگ آموزشی برای محصلین پوهنتون نظامی ایران شده است. آنها هم چنان میگویند زرادخانه های ایران بزرگترین و مغلق ترین فابریکه های سلاح سازی در منطقه میباشد.

XS
SM
MD
LG