لینک های دسترسی

Breaking News

حزب بر سر اقتدار هالند برندۀ بیشترین چوکی‌ پارلمان آن کشور شد


مارک روته صدراعظم هالند بعد از اعلام نتایج انتخابات

مارک روته صدراعظم هالند روز چهارشنبه ادعا نمود که در انتخابات پارلمانی در مقابل خیرت ویلدرز نشنالیست، ضد اسلام و ضد مهاجرین و سایر احزاب بیشترین چوکی پارلمان را بدست آورده است. بدینگونه اولین آزمایش عوام گرایی در اروپا ناکام گردید.

نتایح مراکز عمدۀ هالند نشان میدهد که حزب بر سر اقتدار مارک روته، فی فی دی، از جملۀ ۱۵۰ چوکی پارلمان ۳۱ سیت آنرا بدست آورده است که ۱۲ چوکی از حزب آزادی خیرت ویلدرز بیشتر است .

نتایج انتخابات هالند بدین معنی است که درهر صورت باید یک حکومت ائتلافی تشکیل گردد. مذاکرات بین احزاب برای تشکیل یک حکومت ائتلافی ممکن است ماه ها را در بر بگیرد. احزاب بزرگ همه گفته اند که با خیرت ویلدرز یکجا کار نخواهند کرد.

ویلدز در مبارزات انتخاباتی اش تعهد نموده بود که مهاجرین مسلمان را از ورود به هالند ممنوع ساخته، مساجد را مسدود نموده ، هدیه نمودن قرآن را منع ساخته و از اتحادیۀ اروپایی خارج خواهد شد.

مارک روته صدراعظم هالند و رهبر حرب لیبرال فی فی دی VVDو رقیبش خیرت ویلدرز در یک مناظره قبل از رای دهی شرکت ورزیدند و روته یکبار دیگر تکرار نموده بود که وی با حزب آزادی خیرت ویلدرز "یکجا کار نخواهد کرد".

با وجودیکه "حزب آزادی" هالند برهبری خیرت ویلدرز سیاستمدار راستگرای افراطی مخالف مسلمانان و مهاجرین در سروی های قبل از برگزاری انتخابات روز چهارشنبه مقام دوم را داشت، احزاب سیاسی هالند به تجرید و محروم ساختن حزب آزادی خیرت ویلدرز در تشکیل حکومت آیندۀ هالند تعهد کرده بودند. در انتخابات فعلی هالند بیش از ۲۵ حزب شرکت نموده بودند.

از جمله سه انتخابات مهمی که در قارۀ اروپا یکی پی هم در هالند فرانسه و جرمنی برگزار میگردد، به انتخابات سرتاسری هالند به عنوان عامل تعیین کننده عوام گرایی در اروپا نگریسته میشد، بخصوص پس از رأی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترمپ، در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا.

XS
SM
MD
LG