لینک های دسترسی

Breaking News

تهدید گروۀ دولت اسلامی به ایران


گروه دولت اسلامی در یک نوار ویدیویی که بزبان فارسی انتشار داده است ایران را تهدید نموده و تعهد نموده که آنکشور را بزودی فتح خواهد کرد.

این ویدیوی ۳۶ دقیقه ای متوجۀ اقلیت سنی ها در ایران میباشد که ایران را متهم به اذیت آنها میسازد. اما تحلیگران میگویند هدف این ویدیو که اواخر روز دوشنبه نشر گردیده، شاید یک تلاش نومیدانه باشد که نشان بدهد گروۀ دولت اسلامی که در حال حاضر به ضعیف ترین سطح از زمان اعلام "خلافت" رسیده است، هنوز هم یک قوت بالفعل میباشد.


الکس واتانکا یک تحلیلگر ارشد در انستیتیوت شرق میانه، مستقر در واشنگتن میگوید:" گروۀ دولت اسلامی در زمانیکه دراوج قدرتش بود، در جذب و جلب ایرانی های سنی مذهب موفقیت نداشت، لهذا تلاش فعلی رسیدن به آنها نوعی کوششی ازین گروۀ تضعیف شده است".

عساکر عراقی و عساکر داوطلب شیعییان و سنی های ایرانی در جنگ علیۀ داعش در تکریت
عساکر عراقی و عساکر داوطلب شیعییان و سنی های ایرانی در جنگ علیۀ داعش در تکریت

ایران عمیقأ در از بین بردن گروۀ دولت اسلامی در عراق و سوریه با تمویل و فراهم آوری تجهیزات به جنگجویان شیعیه مذهب دخیل میباشد. از سال ۲۰۱۲ بدینسو ایران بحیث یک متحد عمدۀ رژیم سوریه در دمشق تبارز نموده از عساکر سوری در جنگ علیۀ گروه های شورشی در سرتاسر آنکشور حمایت مینماید. گزارش ها حاکیست که گاهی قوای ایرانی با جنگجویان گروۀ دولت اسلامی در جنگ بوده اند.


گروۀ دولت اسلامی درین نوار ویدیویی که توسط چندین تن فارسی زبان که لهجۀ نزدیک به بلوچی داشته اند ادعا مینماید که از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ تاحال بیش از ۱۸ هزار ایرانی سنی مذهب در ایران اعدام شده اند.

درین ویدیو یکی از گویندگان با لهجۀ بلوچی از ایرانی های سنی مذهب تقاضا مینماید تا با گروۀ دولت اسلامی بپیوندند. اما در همه پرسی هایی که به عمل آمده است علاقمندی کمی در مورد شرکت با این گروه دیده شده است.

بلوچ ها

بلوچ ها عمدتأ در منطقۀ بلوچستان در سرزمین های هم سرحد با پاکستان، ایران و افغانستان زندگی مینمایند و آنها همواره تهران را به تبعیض علیۀ خویش به خاطر مذهب سنی شان متهم ساخته اند.

تهران اعدام ۹۷۷ نفر را در سال ۲۰۱۵، عمدتأ به ارتباط به جرایم مواد مخدر تأیید کرده است. نهاد های حقوق بشر در مورد اعدام های جمعی سنی ها سخن زده و از ایران تقاضا نموده اند تا محدودیت های وضع شده بر سنی ها را مرفوع سازد. سنی ها ۹ فیصد نفوس ایران را تشکیل میدهند.


علی الونه از شورای اتلانتیک میگوید: "وی از هدف قرار دادن سنی ها توسط گروۀ اسلامی متعجب است". وی میافزاید: "در برابر ایرانی های سنی مذهب به سطوح مختلف تبعیض میشود اما آنها به خاطریکه در مناطق کمتر انکشاف یافته و فقیر نشین زندگی میکنند نیر رنج میبرند. در آن مناطق همه، شیعییان و سنی ها، همسان رنج میکشند".

در ماه های اخیر، مقامات ایرانی در مورد از بین بردن لانه های مرتبط به گروۀ اسلامی و گرفتاری جنگجویان وابسته به آن گروه صحبت نموده اند که پلان داشتند حملاتی را در داخل ایران انجام دهند.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: احدعزیززاده

XS
SM
MD
LG