لینک های دسترسی

تعداد مسلمانان در سال ۲۰۶۰ با نفوس مسیحیان برابر میشود


مسلمانان در حال ادای نماز عید در ساحل پرنگ کوسومو در نزدیکی شهر تاریخی یوگویاکارتای اندونیزیا

مرکز تحقیقاتی پیو می گوید قرار است به زودی تعداد مسلمانان با مسیحیان که بزرگترین جمعیت جهان است، یک برابر شود. این تعادل به سبب میزان تولدات در میان مسلمانان در ٢٠٦٠ صورت خواهد گرفت.

پیو گفته است که نتایج یک مطالعه که بروز چهارشنبه اعلام گردید نشان میدهد مسلمانان تا ٢٠٦٠ با جمعیت سه ملیارد نفر، ٣۱ فیصد تمام نفوس جهان را خواهند داشت، در حالیکه درعین زمان مسیحیان با جمعیت ٣،١ ملیارد ٣٢ فیصد افراد را درجهان تشکیل خواهند داد.

یک مطالعه دیگر دو سال قبل نشان داده بود که دین اسلام با سریع ترین رشد در جهان تا اواخر این قرن نسبت به مسیحیان در نفوس پیشی خواهد گرفت. این مطالعه به اساس یک سروی از ٢٥٠٠ تن و احصائیه گیری جهانی صورت گرفته است.

متخصصین پیو میگویند آنها این ارقام را دریافته اند ولی ارقام مرگ و تولد تأثیرات مهمی بر نفوس ادیان دارد.


گروه های مذهبی دیگر مثل هندو ها و یهودیان نیز تاسال ۲۰۶۰ رشد خواهند نمود ولی نه به سرعت ازدیاد نفوس جمعی. از سوی دیگر براساس ارقام تولدات فعلی، انتظار میرود تعداد نفوس جهان که به هیچ دین و مذهب عقیده ندارند، کاهش یابد.

برگردان گزارش صدای امریکا: احد عزیززاده

XS
SM
MD
LG