لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت افغانستان: حزب جمعیت علمای اسلام از نفوذ خود علیه گروه های مسلح استفاده کند


مولانا فضل الرحمن رهبر حزب حمعیت علمای اسلام پاکستان

حکومت افغانستان میگوید، از حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به رهبری مولانا فضل الرحمن توقع دارد که به حیث یک گروه مذهبی اسلامی برای تامین صلح در افغانستان و پاکستان کارکند.

داعی الحق عابد معین وزارت ارشاد، حج واوقاف أفغانستان به صدای امریکا گفت علمای دینی أفغان به اجتماع جمعیت علمای پاکستان دعوت نه شده اند. " اجتماع جمعیت علما و دعوت آنان از طالبان برای پیوستن په پروسه سیاسی ممکن برای مردم پاکستان مفید باشد، چیزی که ما توقع داریم این است که این حزب به حیث یک مرجع دینی برای تامین صلح و امنیت در منطقه وسیله شود و مانع فعالیت های جریان های شود که طرفدارتداوم تنش بین دوکشور مسلمان أفغانستان وپاکستان میگردد".

معاون حزب جمعیت علمای پاکستان قبل از افتتاح اجتماع این حزب از طالبان پاکستانی خواست که سلاح های شانرا به زمین بگزراند و با این حزب بپیوندند.

در اجتماع جمعیت علما، شیخ صالح الطالب یکی از امامان کعبه شریف و وزیر أمور مذهبی عربستان سعودی نیز دعوت شده اند که هردو مقام متذکره دیروز به پشاور مواصلت ورزیدند.

هدف از برگزاری این اجتماع صدمین سال تاسیس جمعیت علما عنوان شده است.

معین وزارت ارشاد و اوقاف افغانستان آقای عابد در ارتباط اشتراک یکی از امامان کعبه شریف در این اجتماع گفت" شکی نیست که حرم شریف در سالهای اخیر موقف خوبی را در ارتباط به افغانستان وتروریزم اتخاذ کرده، امید است که آنان بایک پیام روشن به پاکستان بیایند و گروه های تندرو در پاکستان را به صلح تشویق کنند، ما امیدوار استیم که سفرآنان یک قدم مثبت باشد".

آگاهان أمور أفغانستان و پاکستان میگویند هدف حکومت پاکستان از برگزاری این اجتماع تلاش برای تشویق طالبان پاکستانی برای صلح میباشد.

احمد سعیدی کارشناس مسائل أفغانستان به صدای امریکا گفت در ختم این اجتماع معاون امام کعبه شریف در مورد مشروعیت جنگ طالبان پاکستانی در برابر حکومت پاکستان نیز فتوا صادر خواهد کرد.

این اجتماع در حالی برگزار میگردد که نگرانی های امنیتی در منطقه از اثر فعالیت های تندرون افزایش یافته و بر روابط بین حکومت های أفغانستان و پاکستان نیز اثر گذاشته است.

XS
SM
MD
LG