لینک های دسترسی

Breaking News

دوبانوی افغان به باشگاه بایسکل رانی فرانسه پیوستند


دو بانوی مدال آور بایسکل ران افغانستان با فدراسیون بایسکل رانی این کشور وداع گفتند.

زهرا و معصومه در باشگاه بایسکل رانی فرانسه به رقابت های بایسکل رانی می پردازند. این دو خواهر در مسابقات بیرون مرزی فرانسه بنام افغانستان رکاب زنی خواهند کرد

زهرا و معصومه هردو از پنج سال بدینسو برای افغانستان به مسابقات بایسکل رانی پرداخته اند. سال گذشته معصومه مدال نقره و زهرا مدال برونز را از مسابقات آسترالیا در فرانسه برای تیم بایسکل رانی افغانستان بدست آوردند.

با دست آورد این دو بانو باشگاه بایسکل سواران البی در شهر فرانسه تلاش نمودند تا این این دوبانو را در باشگاه خود جذب نمایند.

​زهرا و معصومه یک جا با خانواده شان با کابل وداع نموده و راهی کشور فرانسه شدند. قرار است آنها در مسابقات بایسکل سواری فرانسه به عنوان نماینده گان بانوان افغان رکاب زنی نمایند.

فدراسیون بایسکل رانی افغانستان رفتن آنان را ضایع برزگ به این کشور می داند باشگاه البی شهر فرانسه امکانات بودوباش و تمرینات ورزشی را برای دوبانوی افغان فراهم می نماید.

XS
SM
MD
LG