لینک های دسترسی

Breaking News

امسال در ۲۵ هزار جریب زمین در سرپل کوکنار کشت شده است


کشت کوکنار به ولایت سرپل بازگشت نموده است.

مسئولین ریاست مبارزه با مواد مخدر سرپل میگویند که به دلیل مصرف نشدن پول بدیل معیشت برای دهاقین، کوکنار در این ولایت دوباره کشت شده است.

حمیدالله حمید رییس مبارزه با مواد مخدر سرپل میگوید همه ساله مبلغ یک میلیون دالر به ولایت سرپل به منظور تقدیر از عملکرد خوب این اداره پرداخت میشد اما یک سال میشود این پول در اختیارشان قرار نگرفته است.

آقای حمید میگوید تمویل کنندگان این پروسه نیز در این مورد بازنگری دارند و هنوز برای ادامه این روند تصمیم قطعی نگرفته اند.

"همه ساله یک میلیون دالر داشتیم اما امسال بنابر دلایلی نداریم تمویل کنندگان ما باز نگری دارند دراین عرصه تا پروژه ها را مورد بررسی قرار بدهند. در اینده هم وعده ای برای ما نداده است."

قرار بود یک میلیون دالر بخاطر صفر شدن کشت کوکنار برای دهاقین و در پروژه های عامه دراین ولایت به مصرف برسد اما هزینه نشدن این پول سبب دلسردی دهاقین و کشت دوباره کوکنار در این ولایت شده است.

اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند ناامنی در بخش هایی از این ولایت زمینه کشت مواد مخدر را مساعد ساخته است و شمار افراد معتاد نیز بیشتر شده است.

محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل به صدای امریکا میگوید دهاقین از مصرف هزینه هایکه برای تطبیق پروژه های زیربنایی دراین ولایت، به مصرف رسیده نفع نبرده اند و ازسوی هم موجودیت نا امنی زمینه کشت کوکنار در این ولایت را مساعد ساخت.

"این پول ها به جای های مناسب به مصرف نرسید برای دهاقین تجهیزات مدرن خریداری نشد زمینه ها خوب برایشان مساعد نگردید، گذشته از آن موجودیت نا امنی و سقوط بخش های سرپل بدست مخالفین زمینه های را برای کشت دوباره کوکنار در سرپل مساعد ساخت."

به گفته مسولان ریاست مبارز ه با مواد مخدر سرپل بنابر تشدید ناامنی ها و سقوط برخی مناطق به نفع مخالفین مسلح دولت طی سال جاری، حدود ۲۵ هزار جریب زمین در این ولایت کوکنار کشت و حاصل برداری شده است و امسال کمپاین تخریب کشتزارهای کوکنار نیز به دلیل ناامنی ها راه اندازی نشده است.

ریاست مبارزه با مواد مخدر سرپل میگوید همه ساله به منظور تقدیر از کارکرد خوب این اداره و صفر بودن کشت کوکنار در سرپل مبلغ یک میلیون دالر از سوی کشور امریکا برای تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنایی به سرپل اختصاص داشت اما امسال این مبلغ در اختیار این اداره قرار نگرفته است.

مسئولان مبارزه با مواد مخدر سرپل از افزایش رقم معتادین به مواد مخدر در این ولایت نگران اند و تاکید دارند که به دلیل نبود بودجه رقم دقیق از این افراد معتاد را در دست ندارند.

XS
SM
MD
LG