لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار لوی سارنوال امریکا به ژورنالستان


جف سیشنز، لوی سارنوال ایالات متحده گفته است که به نقش عمدۀ ژوزنالستان احترام دارد، اما نقش آنان نا محدود نیست

لوی سارنوال ایالات متحده، گفته است که ادارۀ حکومت ایالات متحده، هر فردی را که معلومات سری حکومت آن کشور را افشا کند، مورد هدف قرار می دهد—به شمول ژورنالستان.

جف سیشنز، در مورد گفت "ما نقش عمدۀ را که رسانه ها بازی می کند، احترام می گذاریم، اما {نقش} آنان نا محدود نیست."

افشای معلومات سری و نهایت محرم حکومت ایالات متحده، در گذشته نیز وجود داشته است؛ اما، اظهارات آقای سیشنز در زمانی بیان می شود که در ماه های اخیر، درز معلومات سری حکومت ایالات متحده به رسانه ها شدت بیشتری کسب کرده است.

آقای سیشنز گفته است که وزارت عدلیۀ ایالات متحده دستورالعمل و سابقۀ ژورنالستان را بررسی می کند و این اقدام بخشی از تلاش ها مبنی بر تحقیق در مورد افرادی است که معلومات سری حکومت ایالات متحده را افشا می کند.

دستورالعمل ژورنالستان که در سال ۲۰۱۵ میلادی در دوران ریاست جمهوری بارک اوباما نگاشته شد، شرایط را برای وزارت عدلیۀ امریکا دشوار می کند تا تیلفون، ایمل و سابقۀ افشا گری های ژورنالستان را بررسی کند و آنان را مورد تحقیق قرار بدهد و در نهایت آنان را به محاکمه بکشاند.

حامیان آزادی رسانه ها می گویند که موجودیت چنین دستورالعمل، ژورنالستان را قادر می کند تا گزارش های شان را که از منابع محرمانه به دست آورده اند، نشر کنند.

کمیتۀ حراست از ژورنالستان که مقر اصلی آن در شهر نیوریاک است، می گوید محدود کردن مقررات احضار ژورنالستان، نتایج منفی را بر آزادی رسانه ها در قبال خواهد داشت.

الکس الیربک، رئیس کمیتۀ حراست از ژورنالستان، با نشر یک اعلامیه گفته است که وضع محدودیت میان ژورنالستان و منابع آنان موجب خواهد شد تا شهروندان امریکایی نتوانند رهبران انتخابی شان را در برابر اعمال شان، حسابده قرار دهند.

بر اساس گزارش سنای ایالات متحده، ادارۀ دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در چهار ماه اول پس از رسیدن به قصر سفید، هر روز با افشای یک معلومات سری، مواجه بوده است.

در گزارش سنای امریکا آمده است که در جریان ۱۲۶ روز اول ریاست جمهوری آقای ترمپ، مجموعاً ۱۲۵ بار معلومات سری ادارۀ ایالات متحده، افشا شده است که می تواند به طور بالقوه، امنیت ملی امریکا را با خطر مواجه سازد.

در این گزارش آمده است که از جملۀ معلومات افشا شدۀ سری، ۷۸ بار مسایل مربوط به تحقیقات جاری در مورد مداخلۀ روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا افشا شده است.

لوی سارنوال ایالات متحده روز جمعه در یک کنفرانس خبری در شهر واشنگتن دی سی گفت "افشای معلومات سری، تهدید به امنیت ملی" امریکا است.

جف سیشنز، تاکید کرد که "فرهنگ افشای معلومات سری باید متوقف گردد. این ملت باید فرهنگ افشا سازی را متوقف سازد."

آقای سیشنز همچنین کسانی که معلومات سری را افشا می سازند "جنایتکار" خوانده گفت که "عدالت" بالای آنان تطبیق خواهد شد.

در همین حال، دان کوتس، رئیس استخبارات ملی ایالات متحده، ضمن نگرانی از افشای معلومات سری حکومت امریکا گفت که افشای معلومات سری به رسانه ها و کشور های خارجی، مصوونیت و امنیت ایالات متحده را به مخاطره انداخته است.

دان کوتس، رئیس استخبارات ملی امریکا، گفته است که کسانیکه معلومات سری حکومت ایالات متحده را افشا می کنند، حسابده خواهند شد
دان کوتس، رئیس استخبارات ملی امریکا، گفته است که کسانیکه معلومات سری حکومت ایالات متحده را افشا می کنند، حسابده خواهند شد

دان کوتس، رئیس استخبارات ملی امریکا، گفته است که کسانیکه معلومات سری حکومت ایالات متحده را افشا می کنند، حسابده خواهند شد

آقای کوتس در مورد گفت "در چند سال اخیر، ادارات استخباراتی ایالات متحده شاهد بدترین افشای معلومات سری در تاریخ بوده است. این معلومات سری به رسانه و کشور های متخاصم داده شده است... و این افشاگری ها موجب تهدید های جدی به امنیت ملی کشور گردیده است."

آقای کوتس گفت که افشای معلومات سری محدود به ادارات استخباراتی نبوده، بلکه در ادارات مختلف امریکا به شمول ادارات اجرائیه حکومت صورت می گیرد.

آقای کوتس همچنین هشدار داده گفت افرادیکه مرتکب افشای معلومات سری می شوند، به عدالت کشانیده خواهند شد.

آقای کوتس افزود "این را بدانید: اگر شما به شکل نا مناست معلومات سری را افشا می کنید، ما شما را پیدا خواهیم کرد و شما را مورد تحقیق قرار خواهیم داد. شما را به طور کامل مطابق قانون مورد پیگرد قرار خواهیم داد و از نتایج آن خشنود نخواهید بود."

XS
SM
MD
LG