لینک های دسترسی

قرار است ۳۵۰۰ نظامی دیگر امریکایی نیز به افغانستان اعزام شود. اعزام سربازان جدید چه تغییری را در وضعیت در افغانستان وارد خواهد کرد؟


این یک نظرپرسی غیر علمی است که تنها بازتابدهندۀ دیدگاه خواننده‌گان می‌باشد

این نظرپرسی قبلاً بسته شده است

XS
SM
MD
LG