لینک های دسترسی

آیا انتقادات از پاکستان در ملل متحد، اسلام آباد را به مبارزۀ جدی و بدون تفکیک با همه گروه‌های تروریستی وادار خواهد کرد؟


این یک نظرپرسی غیر علمی است که تنها بازتابدهندۀ دیدگاه خواننده‌گان می‌باشد

این نظرپرسی قبلاً بسته شده است

XS
SM
MD
LG