لینک های دسترسی

Breaking News

سابقۀ علی عبدالله صالح در یک نظر:


سابقۀ علی عبدالله صالح در یک نظر:

۱۹۴۲ – در یک عشیرۀ مقتدر شیعیان زیدی در یمن شمالی تولد شد

۱۹۶۲ – با اردو پیوست و در کودتا علیه امامت زیدی سهم گرفت

۱۹۷۸ – به تعقیب ترور رئیس جمهور وقت، رئیس جمهور انتخاب گردید

۱۹۹۰ – یمن شمالی و یمن جنوبی را متحد ساخت و رهبر یمن واحد شد

۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ – با شورشیان حوثی جنگید

۲۰۱۲ – در پی مظاهرات پیهم، از قدرت کنار رفت

۲۰۱۴ – با حوثی ها، که دشمن سابق اش بودند، پیوست

۲۰۱۷ – با حوثی ها مقاطعه اعلان کرد، خبر مرگ اش نشر شد

XS
SM
MD
LG