لینک های دسترسی

Breaking News

سیستم ترافیک افغانستان الکترونیکی می‌شود


حکومت افغانستان در نظر دارد که سیستم ترافیک آن کشور را عصری و دیجیتل بسازد.

فعال سازی سیستم الکترونیک در بندرهای افغانستان و اتصال آن به سیستم مرکزي ترافیک، نصب کمره های امنیتی در جاده‌ها، وصل ادارات ترافیک ولایتی با مرکز، دیجیتل سازی اسناد آرشیف شدۀ حادثات و جواز رانندگی، از جمله اهداف اساسی این برنامه خوانده شده است.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان گفته است که این برنامه بخشی از الکترونیک سازی اسناد ملی می باشد و به گونۀ مشترک از سوی این وزارت و ریاست عمومی ترافیک وزارت داخله تطبیق خواهد شد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که تفاهمنامۀ همکاری دوجانبه برای "ساده سازی پروسه های مرتبط و مدرن سازی سیستم ترافیک" میان وزیران مخابرات و داخلۀ افغانستان امضا شد.

شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان، گفت که این این سیستم، روند مدیریت را در ادارات ترافیک تسهیل خواهد بخشید.

اقدام برای عصری سازی سیستم ترافیک افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان به ویژه بزرگ‌ شهرهای آن کشور یکی از مزدحم ترین و بی نظم ترین سیستم ترافیک را دارد.

از سوی دیگر، ادارۀ ترافیک همواره به عنوان یکی از ادارات آغشته به فساد اداری در افغانستان مورد انتقاد شدید قرار داشته است.

ویس احمد برمک، وزیر داخلۀ افغانستان، نیز چند ماه پیش در دیدار با مسوولان ادارۀ ترافیک افغانستان گفت: "نیاز است تا در بخش های مختلف اداره ترافیک تغییرات جدی نیز به میان آید تا افرادیکه آغشته به فساد بوده و باعث بدنامی اداره ترافیک و وزارت امورداخله شده اند از صفوف پولیس پاک سازی شوند".

وزیر داخلۀ افغانستان گفت که وضعیت ترافیک در شهر کابل قناعت بخش نبوده و از مسوولان آن اداره خواست تا هرچه زودتر طرح های اصلاحی را برای بهبود بخشیدن وضعیت ترافیک ایجاد و تطبیق کنند.

XS
SM
MD
LG