لینک های دسترسی

پاکستان يک مظنون القاعده را که اخيرا دستگير شده است به دست داشتن در توطئه قتل شوکت عزيز صدراعظم پاکستان در سال گذشته متهم ساخته است


ابو فرج ال ليبي ، تبعه ليبيا درين ماه در داخل خاک پاکستان به اتهام نقش وي در دو توطئه قتل پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان توقيف گرديه است آفتاب شيرپاو وزير داخله پاکستان گفت که مظنون يک بم افگن انتحاري را براي کشتن صدراعظم در ماه جون فرستاده بود بم افگن انتحاري خود را در نزديکي موتر شوکت عزيز که در شهر شمالي فتح جنگ عبور ميکرد منفجر ساخت . به صدراعظم پاکستان صدمه نرسيد ولي انفجار باعث هلاکت نه نفر به شمول راننده موتر صدراعظم پاکستان گرديد . يک تعداد از شورشيان پاکستاني از هنگام توطئه به اين طرف توقيف شده اند

XS
SM
MD
LG