لینک های دسترسی

سه مرد در پاريس به اتهام دهشت افگني و داشتن ارتباط با ريچارد ريد شخصي که بم را در بوت خود پنهان کرده بود ، محاکمه شدند


اين افراد دو تبعه فرانسه و يک پاکستاني ميباشند که هر کدام ده سال زندان در پيش دارند مامورين ميگويند که مرد پاکستاني غلام راما نام دارد و رياست يک مرکز خيريه را بنام « صراط المستقيم » به عهده داردو دو مرد فرانسوي را براي جهاد استخدام کرده بود اينها متهم ميباشند که به ريچارد ريد کمک کرده اند که اکنون در امريکا به حبس عمري محکوم گرديده است تبعه پاکستان در محکمه گفت که مسافرت هاي مکرر وي به خارج به منظور تجارت و مسايل شخصي بوده است نه براي جلب و استخدام جنگجويان ، طوريکه مدعي العموم ادعا ميکند يک شخص چهارمي نيز در محکمه حاضر بود ولي از اتهام دهشت افگني بري شناخته شده ولي متهم به تخطي در امور مهاجرت ميباشد

XS
SM
MD
LG