لینک های دسترسی

عدم دريافت شواهد عليه ادعاي توهين به قران کريم.


مقامات ايالات متحده مي گويند، هيچ گونه شواهدي را دريافت نکرده اند که راپور توهين به قرآن از طرف امريکائيان را در جريان تحقيق از زندانيان در زندان گوانتانامو تثبيت نمايد. وزارت خارجهُ امريکا ميگويد، اگر حقيقت اين راپور ثابت گردد، مرتکبين مجازات خواهد شد، چون احترام به آزادي هاي مذهبي مردم يکي از اصول اساسي و اخلاقي امريکاست. کاندوليسه رايس وزير خارجهٌ امريکا مي گويد، بي احترامي به قران عظيم الشان، از طرف ايالات متحده تحمل پذير نبوده است ، نه حالا، نه هيچ وقتي در گذشته، و نه در آينده. به تعقيب گذارشي در مجلهٌ خبري امريکائي مبني بر توهين به قران از طرف مستنطقين امريکائي، هنگام تحقيق از زندانيان در زندان گوانتانامو در کيوبا، اين هفته خشونت و تظاهرات عليه ايالات متحدهُ امريکا در سراسر افغانستان و بعضي قسمت هاي پاکستان، به راه انداخته شد. مقامات عاليرتبهُ امريکا که سوابق تحقيقات را مورد غور و برسي قرار داده اند، مي گويند، هيچ چيزي را دريافت نکرده اند که راپور نشر رسيده در مجله را تصديق نمايد.

XS
SM
MD
LG