لینک های دسترسی

تظاهرات در پاکستان عليه ادعاي توهين به قران کريم.


ارهبران مذهبي پاکستان امروز جمعه ، مذاهراتي را عليه ايالات متحدهٌ امريکا، بخاطر ادعاي توهين به قران کريم، در زندان گوانتاناموي کيوبا، سازمان دهي نمودند. در اثر مظاهرات چند روزه در کشور همسايه پاکستان، افغانستان ، در اين هفته ده نفر کشته شده است. يک تعداد زياد رهبران مذهبي در پاکستان ،از پيروان خود را خواسته اند تا در مظاهرات از آرامش کار گيرند. خورشيد قصوري ، صدراعظم پاکستان، که در حال حاضر از آستراليا ديدن مي نمايد، مي گويد در صورييکه اين ادعاها حقيقت داشته باشد، آنانيکه مسؤل اين حرکت هستند بايد مجازات شوند. پاکستان بحيث يک کشور اسلامي ، مجازات توهين به قران را مرگ تعين مي نمايد. مظاهرات در افغانستان روز سه شنبه زماني آغاز گرديد که يک راپور مجله نيوزويک امريکا مشعر از توهين قران از طرف امريکائيان در جريان تحقيق از زندانيان گوانتاناموي کيوبا بود. وزارت دفاع امريکا مي گويد شواهدي را دريافت نکرده است که اهانت به قران را ثابت سازد.

XS
SM
MD
LG